ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டவுடன் நுகர்வோர் வர்த்தக நிலையங்கள் உடனடியாக திறக்கப்பட வேண்டும் – அரசாங்கம் அறிவிப்பு

அனைத்து பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்கங்களின் நுகர்வோர் வர்த்தக நிலையங்கள் நாடளாவிய ரீதியில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்குச் சட்டம் முடிவுக்கு வந்தவுடன் உடனடியாக நுகர்வோருக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை விநியோகிப்பதற்காக திறக்குமாறு அனைத்து கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கும் அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இதற்காக கூட்டுறவு வர்த்தக நிலையங்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களில் தட்டுப்பாடு காணப்படுமாயின் தமது பிரதேச கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் மூலம் வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு மொத்த பொருட்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் கொண்டுள்ள கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய உணவு பொருட்கள் மொத்தமாக பெருமளவில் கையிருப்பில் இருப்பதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *